Apakah perbedaan dataran tinggi dengan rendah?

Apakah perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah?

Perbedaan dataran tinggi dengan rendah adalah bentang alam serta jenis sumber daya alam yang biasanya terdapat di kedua dataran tersebut.

  • Dataran tinggi: hutan cemara, air terjun, pegunungan dengan perkebunan teh, sayuran serta buah-buahan.
  • Dataran rendah: sungai, pantai dengan hutan bakau, tambak garam, kelapa, hutan tropis dengan aneka ragam tanaman, sawah serta kebun buah-buahan.

Sebutkan macam-macam tumbuhan yang terdapat di kedua dataran tersebut!

  • Tanaman di dataran rendah antara lain ialah padi, palawija, serta tebu.
  • Tanaman di daerah pantai antara lain ialah kelapa, bakau, serta ganggang.
  • Tanaman di dataran tinggi antara lain ialah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, serta sayuran.

Apakah perbedaan kehidupan masyarakat yang tinggal di kedua dataran tersebut? Jelaskan dengan singkat!

  • Dataran tinggi: umumnya sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani sayuran.
  • Daerah pantai: sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petambak garam, petani bakau, maupun pengumpul ganggang maupun kelapa.
  • Dataran rendah: di daerah pedesaan, biasanya sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani di sawah, jika di daerah perkotaan maka masyarakatnya mempunyai aneka ragam mata pencaharian.

Apa jenis tumbuhan yang berbeda dari daerah yang berbeda tersebut akan saling melengkapi? Jelaskan secara singkat!

Benar, jenis tumbuhan yang berbeda dari wilayah yang berbeda tersebut akan
saling melengkapi.
Semisal teh yang asalnya dari dataran tinggi bisa dibawa serta diperdagangkan ke daerah dataran rendah maupun daerah pantai. Dengan begitu, nelayan pun juga bisa menikmati teh.

error: Content is protected !!