Apakah perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah?

  • dataran tinggi: pegunungan dengan perkebunan teh, sayuran serta buah, hutan cemara, serta air terjun.
  • dataran rendah: hutan tropis dengan aneka ragam macam tanaman, sawah serta kebun buah-buahan, sungai, pantai dengan hutan bakau, tambak garam, kelapa, serta ikan laut.

Sebutkan macam tumbuhan yang terdapat di kedua dataran tersebut!

  • Tanaman di dataran rendah ialah padi, palawija, serta tebu.
  • Tanaman di daerah pantai ialah kelapa, bakau, serta ganggang.
  • Tanaman di dataran tinggi ialah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, serta sayuran.

Apa perbedaan kehidupan masyarakat yang tinggal di kedua dataran tersebut? Jelaskan dengan singkat!

  • Dataran tinggi: umumnya sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani sayuran.
  • Daerah pantai: sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petambak garam, petani bakau, maupun pengumpul ganggang maupun kelapa.
  • Dataran tinggi: di daerah pedesaan, biasanya sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani di sawah, jika di daerah perkotaan maka masyarakatnya mempunyai aneka ragam mata pencaharian.

Apakah macam tumbuhan yang berbeda dari daerah yang berbeda tersebut akan saling melengkapi? Jelaskan dengan singkat!

Teh yang asalnya dari dataran tinggi juga dibawa serta diperdagangkan ke daerah dataran rendah serta pantai, dengan begitu nelayan juga bisa menikmati teh.