Bagaimanakah tanggapan dari kaum Quraisy atas hijrah Rasul?

Bagaimanakah tanggapan dari kaum kafir Quraisy atas hijrah Nabi Muhammad saw?
Mereka menentang dakwah Rasul.

Siasat apakah yang dilakukan kafir Quraisy menghadapi rencana hijrah Rasul?
Hijrah ke Madinah.

Di manakah Nabi bersembunyi ketika perjalanan hijrah ke Madinah? Kenapa mesti bersembunyi?
Nabi Muhammad saw. bersembunyi di Gua Tsur karena Dikejar oleh kaum Quraisy.

Jelaskan kenapa Nabi melakukan hijrah!
Perintah Tuhan, serangan kaum kafir kian meningkat, ada peluang baru buat meningkatkan Islam di Madinah.

Apakah saja yang dilakukan Nabi saat di Madinah?
Mendirikan masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, menciptakan perjanjian dengan penduduk Madinah.

Apa sajakah fungsi masjid pada zaman Nabi? Sebutkan!

  • Sebagai tempat untuk menyatukan pemeluk islam.
  • Sebagai tempat untuk bermusyawarah mengenai pertumbuhan Islam.
  • Sebagai tempat mengkaji ilmu keagamaan
  • Bahkan sebagai pusat pemerintahan sesudah Nabi dipilih menjadi pemimpin di Madinah.

Kenapa Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar?
Tiap orang Ansar menganggap orang Muhajirin sebagai saudara, dia memperbolehkan saudara berada di rumah dan memanfaatkan berbagai fasilitas dipunyai.

Sebutkan apa sajakah isi Perjanjian Hudaibiyah!
Tak ada perang dalam jangka waktu 10 tahun. Siapa saja yang mau ikut Nabi Muhammad, dibolehkan dengan bebas. Dan siapa saja yang mau ikut Quraisy, dibolehkan dengan bebas. Pemuda, yang masih berayah maupun berpenjaga, bila ikut Nabi Muhammad tanpa izin, dia akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Sedangkan orang yang ikut Quraisy, dia tak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Namun tahun depan, mereka bisa memasuki Mekkah, untuk melaksanakan tawaf 3 hari. Selama 3 hari tersebut, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka diharuskan tak bersenjata ketika masuk ke Mekkah.

Bagaimanakah tanggapan dari kaum Ansar terhadap kedatangan kaum Muhajirin?
Diterima dengan senang hati.