Keagamaan

Jelaskan isi kandungan an-Nisa/4:146 dan Ali-Imran/3:134!

Jelaskan apakah isi kandungan Q.S. an-Nisa / 4:146!Isi kandungan surat an-Nisa / 4:146 adalah tentang keikhlasan amal seseorang. Jelaskan apakaah isi kandungan Q.S. Ali-Imran / 3:134!Isi kandungan surat Ali-Imran / 3:134 adalah tentang ciri-ciri orang yang takwa, yakni senantiasa memaafkan orang lain. Mengapa kita harus memiliki sifat sabar?Alasan mengapa kita harus memiliki sifat sabar adalah karena sifat sabar merupakan Pengendali hati untuk senantiasa istiqamah dalam melakukan perbuatan […]

Sebutkan sifat yang dimiliki Abu Bakar!

Sebutkan apa sajakah sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar!Abu Bakar as-Siddiq tegas kepada mereka yang mengaku nabi, tak mau mengeluarkan zakat, serta orang yang murtad. Mengapa Abu Bakar diberikan gelar sebagai as-Siddiq?Abu Bakar segera membenarkan tentang yang dibicarakan oleh Rasul mengenai kejadian Isra Miraj. Sebutkan apa sajakah sifat yang dipunyai oleh Usman bin Affan!Usman bin Affan banyak membantu perjuangan Islam. Siapakah yang dimaksud dengan Ali bin Abi Talib?Beliau merupakan salah satu orang […]

Bagaimanakah tanggapan dari kaum Quraisy atas hijrah Rasul?

Bagaimanakah tanggapan dari kaum kafir Quraisy atas hijrah Nabi Muhammad saw?Mereka menentang dakwah Rasul. Siasat apakah yang dilakukan kafir Quraisy menghadapi rencana hijrah Rasul?Hijrah ke Madinah. Di manakah Nabi bersembunyi ketika perjalanan hijrah ke Madinah? Kenapa mesti bersembunyi?Nabi Muhammad saw. bersembunyi di Gua Tsur karena Dikejar oleh kaum Quraisy. Jelaskan kenapa Nabi melakukan hijrah!Perintah Tuhan, serangan kaum kafir kian meningkat, ada peluang baru buat […]

Apa yg kamu tahu tentang salat jama dan qasar?

Apakah yang kamu ketahui mengenai salat jama?salat jama adalah salat wajib yang dikumpulkan atau digabungkan. salat jama dilaksanakan dengan menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu, semisal Zuhur dengan Asar atau Magrib dengan Isya. Apakah yang kamu ketahui mengenai salat qasar?salat qasar adalah salat fardu yang disingkat dari empat rakaat jadi dua rakaat. Salat apakah saja yang bisa dijama?Salat yang bisa dijama adalah Zuhur dengan […]

Apa yg kamu tahu tentang Salat Jumat?

Apa sajakah yang kamu ketahui tentang Salat Jumat?Pengertian salat jumat adalah salat dua rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan setelah khotbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Mengapa laki-laki diwajibkan untuk Salat Jumat?Hukumnya wajib untuk laki-laki yang telah memenuhi syarat sesuai dengan surah al-Jumuah / 62:9. Siapakah yang dibolehkan untuk menjadi khatib?Orang laki-laki yang telah memenuhi syarat serta memiliki wawasan Islam, ballig, berakal, laki-laki, sehat, serta menetap. Sebutkan apa sajakah syarat untuk mengerjakan Salat Jumat! Jelaskan bagaimanakah tata cara mengerjakan Salat Jumat! Tata cara Salat Jumat adalah berikut. Bersihkan terlebih dulu, tubuh, pakaian, dan tempat dari […]

Apa yg kamu tahu tentang empati?

Apa sajakah yang kamu ketahui tentang empati?Pengertian empati adalah kondisi psikologis yang menjadikan seseorang merasa bahwa dirinya dalam kondisi, perasaan maupun pikiran yang serupa dengan orang lain. Mengapa kita diharuskan memiliki sikap empati tersebut?Alasan kita diharuskan memiliki sikap empati karena empati merupakan salah satu sikap yang terpuji. Islam mengajarkan umatnya untuk mempunyai watak terpuji. Mengapa kita diharuskan menghormati orang tua?Sebab orang tua (ibu) yang mengandung dan melahirkan dan juga mengurus hingga kita mandiri. Bagaimanakah cara kita menghormati atau menghargai orang tua yang […]

Mengapa malaikat selalu taat Allah Swt? Sebutkan sifat malaikat!

Mengapa malaikat selalu taat Allah Swt? Karena ketaatan tersebut merupakan sifat yang dipunyai malaikat. Tuliskan suatu ayat serta terjemahan yang menekankan bahwa malaikat tak merasa letih untuk taat kepada Tuhan! Surah al-Anbiya/21:19 “Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (malaikat-malaikat) yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak merasa letih.”. Sebutkan sifat-sifat malaikat! Sifat-sifatnya malaikat […]

Jelaskan kandungan QS ar-Rahman 55 33 dan QS al-Mujadalah 58 11!

Jelaskan kandungan QS ar-Rahman/55: 33! Kandungan QS ar-Rahman/55: 33 adalah tentang keutamaan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jelaskan kandungan QS al-Mujadalah/58: 11! Kandungan QS al-Mujadalah/58: 11 adalah tentang orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dapat diangkat derajatnya oleh Allah. Beri contoh perilaku yang mencerminkan kandungan QS ar-Rahman/55: 33! Senantiasa mau mencari tahu mengenai alam semesta, entah di langit ataupun di bumi, dengan terus menelaahnya, […]

Mengapa Nabi Muhammad sangat dipercaya? Siapa yg selalu bersalawat?

Mengapa Nabi Muhammad saw sangat dipercaya? Karena Nabi Muhammad saw dikenal dengan kejujurannya. Siapakah saja yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad saw? Allah Swt dan malaikat. Mengapa Nabi Muhammad saw melakukan uzlah? Karena kondisi masyarakat Mekah. Mengapa Nabi Muhmmad saw melakukan dakwah dengan sembunyi? Saat belum memiliki kekuatan atau pengikutnya belum banyak. Jelaskan Mengapa Nabi Muhammad saw berdakwah […]

Apa yg dimaksud salat berjamaah? Mengapa lebih utama dari salat sendirian?

Apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Salat berjamaah ialah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berbarengan, dengan salah satu dari mereka jadi imam, sementara itu untuk yang lain jadi makmumnya. Mengapa salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian? Salat berjamaah dianggap lebih utama daripada salat sendirian karena salat berjamaah pahalanya lebih besar jika dibandingkan dengan salat sendirian. Jelaskan perbedaan antara […]

Scroll to top