Sebutkan sifat yang dimiliki Abu Bakar! Mengapa diberi gelar as-Siddiq?

Sebutkan apa sajakah sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar!
Abu Bakar as-Siddiq tegas kepada mereka yang mengaku nabi, tak mau mengeluarkan zakat, serta orang yang murtad.

Mengapa Abu Bakar diberikan gelar sebagai as-Siddiq?
Abu Bakar segera membenarkan tentang yang dibicarakan oleh Rasul mengenai kejadian Isra Miraj.

Sebutkan apa sajakah sifat yang dipunyai oleh Usman bin Affan!
Usman bin Affan banyak membantu perjuangan Islam.

Siapakah yang dimaksud dengan Ali bin Abi Talib?
Beliau merupakan salah satu orang yang memeluk Islam paling awal serta pula keluarga dari Nabi Muhammad saw. Dia merupakan sepupu dari Nabi Muhammad saw. Sehabis menikahi Fatimah, dia jadi menantunya.

Bagaimana tanggapanmu tentang al-Khulafau ar-Rasyidun?

Mengapa Abu Bakar as-Siddiq berkorban untuk kepentingan Islam?
Abu Bakar memberi contoh yang baik, dia senantiasa mengorbankan jiwa serta raga untuk kejayaan Islam. Dia juga patuh terhadap ajaran agama.

Sebutkan sifat yang dipunyai oleh Umar bin Khattab!
Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah Islam.

Apakah yang dilakukan khalifah Umar ketika mendengar anak kecil menangis?
Menghampiri serta menolongnya.

Sebutkan sifat yang dipunyai oleh Ali bin Abi Talib!
Ali bin Abi Talib memiliki ilmu pengetahuan yang baik bisa mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Ceritakan kembali secara singkat kisah Umar dengan janda tua!